Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024

Wody mineralne, w tym o właściwościach leczniczych, występują na obszarze Polski nierównomiernie. Zasoby wód umiejscowionych na terenach górskich powstały w wyniku fałdowań paleozoicznych i alpejskich. Tereny tych fałdowań, obfitujące w wody mineralne, zajmują ok. 12% powierzchni Polski. Obszary występowania tych wód dzielą się na: obszar sudecki, karpacki, środkowopolski oraz Niżu Polskiego.