Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE PSYCHOLOGIA OPIEKA NAD PACJENTEM

Współczucie jako lekarstwo

29 lipca 2008

Wiele badań zarówno psychologicznych, jak i socjologicznych wykazuje niezbicie, że wsparcie społeczne w różnych jego wymiarach nie jest obojętne dla stanu zdrowia pacjentów. Przebieg choroby u osoby, która takiego wsparcia doznaje, jest lżejszy. Okazywanie współczucia można potraktować jako wsparcie społeczne w wymiarze emocjonalnym