Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
POŁOŻNICTWO CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA KREW PĘPOWINOWA BIOCHEMIA KRWI

Wskaźniki biochemiczne krwi pępowinowej przydatne do oceny zdrowia w życiu dorosłym

30 listopada 2020
Wskaźniki biochemiczne krwi pępowinowej przydatne do oceny zdrowia w życiu dorosłym

Zdrowie dorosłego człowieka w dużej mierze wynika z rozwoju we wczesnych latach życia, a szczególnie w okresie prenatalnym. Zależność pomiędzy niską masą urodzeniową a rozwojem otyłości i chorób współistniejących, w tym chorób układu krążenia w życiu dorosłym została wykazana w licznych badaniach. Istotne jest poszukiwanie markerów biochemicznych stanowiących wskazówkę przyszłego zdrowia, a krew pępowinowa mogłaby być bardzo dobrym materiałem dla oznaczeń tych wskaźników.

Wskaźnikami, które brane są pod uwagę jeśli chodzi o występowanie zagrożenia chorobami układu krążenia, są: stężenie cholesterolu, HDL-C, LDL-C, trójglicerydy, apoliproteiny A i B, adipokiny – leptyna oraz adiponektyna. Krew pępowinowa, która stanowi obwodową krew płodu, może być wykorzystywana do oceny procesów metabolicznych zachodzących w organizmie noworodka, a przez to do oceny jego zdrowia i ewentualnego objęcia go opieką profilaktyczną.