Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PSYCHOLOGIA PRAWO MOBBING DEPRESJA

Wróg w miejscu pracy. Mobbing

5 maja 2008

Mobbing w służbie zdrowia występuje równie często co w innych zawodach. Zakłady opieki zdrowotnej to obecnie w Polsce instytucje na etapie restrukturyzacji. Stale zmieniające się, niejasne i często niejednoznaczne przepisy, skostniały i silnie zhierarchizowany system zarządzania sprzyjają występowaniu zjawiska przemocy i nękania psychicznego. Nękanie psychiczne wiąże się w szczególnej grupie zawodowej, jaką stanowią pielęgniarki, położne oraz lekarze, ze złamaniem przysięgi Hipokratesa i nieprzestrzeganiem zasad Kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej RP oraz Kodeksu etyki lekarskiej.