Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
PIELĘGNIARSTWO NEFROLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE PEDIATRIA NEFROLOGIA NERKI WODONERCZE UROSTOMIA

Wodonercze u dzieci. Pielęgniarka edukatorem

25 maja 2008

Dobra współpraca rodziców z pielęgniarką zapewnia dziecku najlepszą opiekę w czasie pobytu na oddziale oraz po jego opuszczeniu (3). Właściwa postawa rodziców daje małemu pacjentowi poczucie bezpieczeństwa, a pielęgniarce wskazówki dotyczące upodobań, przyzwyczajeń, ogólnego stanu chorego.

Dobra współpraca rodziców z pielęgniarką zapewnia dziecku najlepszą opiekę w czasie pobytu na oddziale oraz po jego opuszczeniu. Właściwa postawa rodziców daje małemu pacjentowi poczucie bezpieczeństwa, a pielęgniarce wskazówki dotyczące upodobań, przyzwyczajeń, ogólnego stanu chorego. 

Wodonercze (hydronephrosis) jest to wywołane utrudnionym odpływem moczu rozciągnięcie miedniczki i kielichów nerkowych, któremu towarzyszy różnego stopnia zanik miąższu nerkowego. Występuje u ok. 2% dzieci, często bywa rozpoznane przypadkowo. Nieleczone może doprowadzić do powstania zmian w nerkach, zaburzających ich prawidłowe działanie.