Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE DIABETOLOGIA CUKRZYCA WITAMINA B12 NIEDOBÓR WITAMIN METFORMINA WITAMINA B1

Witamina B1 i B12 - czy są potrzebne osobom z cukrzycą?

25 lutego 2019

Witaminy to związki, bez których organizm człowieka nie potrafi funkcjonować w sposób prawidłowy. W związku z tym dieta każdego człowieka powinna być w nie bogata. Szczególnie ważne jest to dla osób chorych na cukrzycę, dla których celem leczenia jest osiąganie prawidłowych wartości glikemii i poprawa jakości życia. Jednym ze sposób jest dostosowanie diety, aby była bogata we wszystkie składniki odżywcze, w tym witaminy.

W artykule autorzy opisują korzyści wynikające z redukcji masy ciała dla osób z cukrzycą oraz podają wskazówki dotyczące odżywiania osób starszych. Zwracają uwagę na leczenie cukrzycy metforminą. Wymieniają specyficzne interakcje witaminy B12 (kobalaminy) i B1 (tiaminy), ich właściwości oraz produkty, w których występują. Podkreślają, że niedobór poszczególnych witamin z grupy B jest rzadko spotykany, ponieważ są one od siebie wzajemnie zależne.