Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024

Wielokulturowość jest zjawiskiem, które w pracy pielęgniarek i położnych ma bardzo duże znaczenie. Od wiedzy na temat zwyczajów kulturowych i religijnych pacjentów zależy zrozumienie ich potrzeb. Znajomość norm, zasad, wartości, czy też sposobów komunikacji pozwala na właściwe interpretowanie zachowań pacjenta oraz dostosowanie postępowania pielęgniarskiego do wymagań innej wiary, czy kultury.

Autorka artykułu omawia zwyczaje i życie w Wielkiej Brytanii. To państwo odwiedziła w okresie świąt Bożego Narodzenia., dlatego w pierwszą podróż zabiera swoich czytelników właśnie tam, gdzie dominującą religią jest anglikanizm, zaś głową kościoła – dobrze nam znana królowa Elżbieta II. Aby zrozumieć daną rzecz, zawsze warto ją poznać od „środka”, bo wtedy łatwiej przychodzi nam nie tylko na myśl słowo „tolerancja”, ale i akceptacja danego zjawiska.