Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE OPIEKA ZDROWOTNA ZAWÓD PIELĘGNIARKI KWALIFIKACJE PIELĘGNIARKI

Weź sprawy w swoje ręce!

27 kwietnia 2019

Opieka zdrowotna, w tym również wymagania pacjentów, zmieniają się. W związku z tym zmianom ulegają również role, obowiązki i kwalifikacje, jakie powinny posiadać pielęgniarki. Oznacza to, że osoby w tym zawodzie powinny być odporne i gotowe na zmiany i swoją karierę, a także samoocenę. Artykuł traktuje o tym, czym jest kariera pielęgniarki we współczesnym świecie.

Autorzy wymieniają pięć etapów kariery pielęgniarki – nauka, wejście do zawodu, zaangażowanie, konsolidacja i wycofanie się. W dalszej części znajduje się wyjaśnienie pojęć i odpowiedzi na pytania związane z karierą pielęgniarki. Wyjaśniono definicję kariery oraz w jaki sposób planować karierę zawodową, w tym również jej etapy. Udzielono odpowiedzi na pytanie, dlaczego rozwój kariery jest ważny. Przedstawiono sposoby tworzenia wizji swojej kariery.