Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.07.2024
PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE WCHÓD OBCHÓD TERAPEUTA HOSPITALIZACJA PSYCHIATRIA PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA PERSONEL PIELĘGNIARSKI ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY

Wchód - wzór współpracy zespołu terapeutycznego

14 stycznia 2007

W Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu zespół terapeutyczny spotyka się na tzw. wchodach. Czym różni się ta forma spotkania od tradycyjnego obchodu?