Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ OPIEKA PALIATYWNA OPIEKA PERINATALNA NOWORODEK WADY WRODZONE NOWORODKÓW WADY LETALNE

Wady wrodzone noworodków objętych perinatalną opieką paliatywną

13 października 2020
Wady wrodzone noworodków objętych perinatalną opieką paliatywną

Kwalifikacja do perinatalnej opieki paliatywnej odbywa się po szczegółowej i rzetelnej diagnostyce. Rozpoznanie wady wrodzonej, w tym wady letalnej, musi być potwierdzone w specjalistycznym ośrodku.

Płody/noworodki z wadami letalnymi charakteryzują się ciężkimi zaburzeniami rozwojowymi, w których rokowanie dotyczące przeżycia jest złe i prowadzi do zgonu wewnątrzmacicznego lub zgonu dziecka we wczesnym okresie niemowlęcym, często bezpośrednio po urodzeniu, niezależnie od zastosowanego leczenia. Do grupy noworodków z ciężkimi zespołami wad wrodzonych o potencjalnie letalnym rokowaniu należą również noworodki, u których w okresie prenatalnym rozpoznano zespół wad wrodzonych, ale nie można na podstawie dostępnych badań stwierdzić jednoznacznie letalnego charakteru wady. Jednoznaczna diagnoza prenatalna (wynik badania genetycznego, opinia zespołu specjalistów) pozwala na wdrożenie postępowania paliatywnego dotyczącego płodu już w okresie opieki ginekologiczno-prenatalnej oraz niepodjęcie resuscytacji i kontynuację opieki paliatywnej po urodzeniu się noworodka.