Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PERSONEL MEDYCZNY AGRESJA PACJENTA

W obliczu agresji pacjenta. Poznaj metody i techniki postępowania

26 lutego 2018
W obliczu agresji pacjenta. Poznaj metody i techniki postępowania

Personel medyczny coraz częściej spotyka się z agresją pacjentów, zarówno werbalną, jak i fizyczną. W związku z tym niezwykle ważne jest edukowanie ich, w jaki sposób powinni radzić sobie z agresywnymi osobami. Kluczowe są również rozwiązania systemowe, które będą ich wspierać dbaniu o dobro pacjenta i własne.

W artykule autorzy opisali jakie czynniki mogą wpływać na pojawienie się agresji wśród pacjentów. Zaliczają do nich wiek, płeć, zaburzenia psychiczne, urazy głowy, środowisko leczenia i inne. Podkreślają, że wymienione czynnik nie ukazują obrazu „agresywnego pacjenta” a personel medyczny powinien być gotowy na każdą sytuację. W tekście wymienili metody i techniki postępowania z agresywnym pacjentem, zaznaczając że ważne są wsparcie, cierpliwości i zadawanie pytań. Dodają również rady, jak prawidłowo rozmawiać z agresywnym pacjentem.