Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
POŁOŻNICTWO POŁOŻNA RODZINNA POŁOŻNA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ZAWÓD POŁOŻNEJ OPIEKA POŁOŻNEJ

Uwarunkowania organizacyjno-prawne praktyki zawodowej położnej rodzinnej w Polsce

26 lutego 2018

Położna podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) to profesjonalna opiekunka, która wykonuje swoje obowiązki w domu pacjenta. Położną POZ może być osoba, która posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo posiada tytuł zawodowy magistra położnictwa.

W artykule, oprócz powyższego, zostały opisane uwarunkowania organizacyjno-prawne praktyki zawodowej położnej rodzinnej POZ. Wyjaśniono jaka praktyka pielęgniarska może być prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Zaznaczono fakt, że położną POZ obowiązuje 19 przepisów prawnych. Opisano jakie świadczenia w ramach kompleksowej opieki położniczo-neonatologiczno-ginekologicznej może wykonywać. Podkreślono, że położna wszystkie działania powinno odpowiednio dokumentować.