Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE FLORENCE NIGHTINGALE PRACA PIELĘGNIARKI

Uwagi o pielęgniarstwie

9 listopada 2011

Wydane w 1860 r. „Uwagi o pielęgniarstwie” Florencji Nightingale uważa się za pierwszy podręcznik profesjonalnego pielęgniarstwa. W połowie XIX wieku książka wywołała sensację ze względu na nowatorskie podejście do opieki nad chorymi. Ale jeszcze bardziej sensacyjne jest to, że te przemyślenia do dziś niewiele straciły na aktualności.