Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
AKTUALNOŚCI PANDEMIA OCHRONA ZDROWIA SŁUŻBA ZDROWIA

Unia dla Zdrowia jako odpowiedź na przyszłe pandemie

12 marca 2021
Unia dla Zdrowia jako odpowiedź na przyszłe pandemie

Program Unia dla Zdrowia, obejmujący lata 2021–2027 ma lepiej przygotować systemy opieki zdrowotnej UE na przyszłe zagrożenia zdrowia i pandemie. Program będzie stanowił uzupełnienie polityki zdrowotnej państw członkowskich.