Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE ALERGOLOGIA DERMATOLOGIA ALERGIA

Uczulenia - epidemia XX wieku. Alergiczny wyprysk kontaktowy

26 czerwca 2008

Alergię uważa się za epidemię XX wieku. Zwiększenie częstości występowania chorób alergicznych jest uwarunkowane wieloma czynnikami. Wśród przyczyn wymienia się m. in. narastającą urbanizację (zmiana jakości powietrza, zmiana stylu życia, zwiększenie ekspozycji na dym tytoniowy, spaliny), wprowadzenie nowych technologii budowlanych (materiały, techniki izolacyjne, klimatyzacja, wentylacja), zmianę warunków mieszkaniowych (małe pomieszczenia, stosowanie czyszczących środków chemicznych, kosmetyki, zwierzęta domowe).