Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE DZIECKO UPOŚLEDZONE SZKOŁA SPECJALNA SPRAWNOŚĆ UMYSŁOWA WYCHOWANIE ZDROWOTNE EDUKACJA ZDROWOTNA PIELĘGNIARKA SZKOLNA

Uczniowie i pielęgniarki w szkole specjalnej

6 września 2010

Szkoła specjalna jest instytucją, która kształci i wychowuje dzieci z wszelkimi zaburzeniami i upośledzeniami, które nie mogą uczęszczać do normalnej szkoły lub nie mogą sprostać jej wymogom. Uczniowie szkoły specjalnej są upośledzeni umysłowo, niekiedy fizycznie, a u niektórych widoczne są oznaki kalectwa. Bardzo wyraźne są zaniedbania rozwojowe i wychowawcze. Duża rozpiętość wieku uczniów rodzi problemy wychowawcze. Niemało trudności przysparzają sami rodzice, którzy w większości przypadków są niewydolni wychowawczo.