Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE ŻYWIENIE DZIECI I NIEMOWLĄT DIABETOLOGIA PEDIATRIA CUKRZYCA CUKRZYCA U DZIECKA

Uczeń z cukrzycą w szkole

23 marca 2012

Cukrzyca, chociaż tak częsta, nadal nie jest wystarczająco poznana w społeczeństwie i odpowiednio zrozumiana. Gdy otoczenie, w którym żyje dziecko z cukrzycą, nie ma o niej dostatecznej wiedzy, może dochodzić do trudnych, a nawet niebezpiecznych dla niego sytuacji. Szkolna codzienność bywa trudna i dla ucznia z cukrzycą, i dla nauczyciela. Brak wiedzy nie pozwala skutecznie pomóc dziecku, kiedy jest to konieczne, a także prowokuje tworzenie fałszywego obrazu choroby i chorego. Wielu nauczycieli cierpliwie i z dużym wysiłkiem codziennie konfrontuje się ze zdrowotnymi, emocjonalnymi i rodzinnymi problemami uczniów z cukrzycą. Te problemy są trudnym wyzwaniem, ich rozwiązanie wykracza poza przygotowanie zawodowe i zakres obowiązków nauczycieli.