Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PRACA PIELĘGNIARKI ZAWÓD PIELĘGNIARKI STRES W PRACY

Tożsamość zawodowa pielęgniarek

11 grudnia 2008

Każdy człowiek ma swoją tożsamość osobistą i społeczną. Składnikiem tożsamości społecznej jest identyfikacja z wykonywanym zawodem. Wysoki stopień identyfikacji zawodowej jest szczególnie ważny w zawodach zaufania społecznego. Niewątpliwie należą do nich zawody medyczne.