Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE TLENEK ETYLENU OKSIRAN STERYLIZACJA BHP

Tlenek etylenu w centralnej sterylizatorni. Nie lekceważ zagrożenia

22 kwietnia 2008

Sterylizacja (wyjaławianie) jest to proces technologiczny polegający na zniszczeniu wszystkich wegetatywnych i przetrwalnikowych form mikroorganizmów. Sterylizację przeprowadza się głównie metodami fizycznymi. Prawidłowo wysterylizowany materiał jest jałowy, tj. nie zawiera żadnych żywych drobnoustrojów (także wirusów) oraz ich form przetrwalnikowych czy toksyn.