Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE PSYCHOLOGIA

Terapia poznawczo-behawioralna

8 października 2008

Terapia poznawczo-behawioralna jest nastawiona na konkretny cel. Pacjent przy pomocy terapeuty ustala, jakie własne zachowania sprawiają mu problem i chciałby je zmienić. W przypadku osób somatycznie chorych mogą to być na przykład różne zachowania wobec własnego zdrowia.

Terapeuci posługujący się metodami terapii poznawczo-behawioralnej jako podstawę swojego systemu oddziaływań leczniczych przyjmują cztery założenia: 

  • myśli prowadzą do określonych emocji i zachowań,
  • negatywne i zniekształcone myślenie prowadzi do zaburzeń emocjonalnych,
  • zaburzenia emocjonalne można leczyć, a niepożądane zachowania korygować, zmieniając sposób myślenia
  • negatywne i zniekształcone myślenie jest wyuczone, można zatem pacjenta oduczyć takiego sposobu myślenia.