Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE TEORIE PIELĘGNOWANIA HISTORIA PIELĘGNIARSTWA VIRGINIA HENDERSON DOROTHEA OREM CALLISTA ROY

Teorie pielęgnowania Virginia Henderson, Dorothea Orem, Callista Roy

24 maja 2011

Początki pielęgniarstwa jako profesji wiazane są z powstaniem pierwszej szkoły dla pielęgniarek w 1860 roku. Od tej pory datuje się też rozwój podstaw naukowych, teorii i badań. Pielęgniarstwo XXI nie odcina się od korzeni zawodu, mimo upływu lat teorie pielęgnowania, które powstawały od 1860 roku są aktualne i wykorzystywane w codziennej praktyce.