Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.02.2024

Przejdź do księgarni

PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE FLORENCE NIGHTINGALE TEORIA PIELĘGNOWANIA WEDŁUG FLORENCE NIGHTINGALE VIRGINIA HENDERSON DOROTHEA OREM

Teoria, praktyka i organizacja. Triada współczesnego pielęgniarstwa

26 czerwca 2008

Dla pielęgniarstwa teoria i praktyka to równie ważne zagadnienia. Praktyczne pielęgnowanie nie może istnieć bez teoretycznego umocowania, z kolei ustalenia teoretyczne stanowią wartość tylko wówczas, kiedy czyni z nich użytek praktyka. Współczesne pielęgniarstwo teoretyczne ma dużo do zaoferowania praktyce, a praktyczne pielęgnowanie bazuje na koncepcji teoretycznej.