Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE EPIDEMIOLOGIA ZAKAŻENIA SZPITALNE ASEPTYKA

Techniki właściwej aseptyki

22 kwietnia 2008

Dłonie stanowią 2,5% powierzchni ciała, ale niewłaściwa higiena rąk jest źródłem 90% zakażeń. Mycie rąk pozwala pozbyć się 60-90% drobnoustrojów bytujących na skórze. Właściwa higiena rąk to stosowanie technik bezdotykowych, mycie i dezynfekcja rąk.