Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
AKTUALNOŚCI PEDIATRIA OPIEKA ZDROWOTNA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Szpitale pediatryczne objęte pozalimitowym finansowaniem

11 lutego 2021
Szpitale pediatryczne objęte pozalimitowym finansowaniem

Minister Zdrowia podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiana przepisów umożliwia wprowadzenie rozwiązań pozwalających na zachowanie płynności finansowej i poziomu przychodów placówek medycznych w I kwartale 2021 roku. Mechanizm dotyczy w szczególności placówek realizujących umowy z zakresu leczenia szpitalnego dla dzieci (szpitale pediatryczne) i umożliwi im wypłatę środków w wysokości 100% kwoty wynikającej z umowy.