Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.07.2024
POŁOŻNICTWO PORÓD SZKOŁA RODZENIA PRACA POŁOŻNEJ PANDEMIA COVID-19

Szkoła rodzenia w dobie COVID-19 – video wykład

3 marca 2021
Szkoła rodzenia w dobie COVID-19 – video wykład

Pandemia COVID-19 wiąże się z licznymi ograniczeniami dotyczącymi funkcjonowania szkół rodzenia, które stanowią wyzwanie nie tylko dla położnych prowadzących zajęcia, ale także dla samych pacjentek oczekujących na poród. Jak rozmawiać z pacjentkami o ich niepokojach związanych z samym porodem i pandemią? Jak obecnie wygląda działanie szkół rodzenia i jakie są aktualne rekomendacje w tym zakresie? Jaka jest specyfika pracy położnej i metod dydaktycznych w pracy z pacjentkami w trakcie pandemii?