Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.07.2024
AKTUALNOŚCI SYSTEM ZDROWOTNY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPIEKA DŁUGOTERMINOWA SŁOWENIA SZWECJA OPIEKA ZDROWOTNA

System opieki zdrowotnej w Słowenii i Szwecji

27 kwietnia 2008

Ustawa o słoweńskiej opiece zdrowotnej spowodowała daleko idącą prywatyzację systemu i delegowanie wielu administracyjnych funkcji do organizacji samorządowych. System finansowania szwedzkiej opieki zdrowotnej opiera się na powszechnym opodatkowaniu, wspomaganym przez dobrowolne ubezpieczenia prywatne i opłaty ponoszone bezpośrednio przez pacjentów. Dostarczanie i finansowanie opieki zdrowotnej jest postrzegane przez obywateli jako główna odpowiedzialność państwa.