Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
AKTUALNOŚCI OKULISTYKA JASKRA

Światowy Tydzień Jaskry

9 marca 2021
Światowy Tydzień Jaskry

Polskie Towarzystwo Okulistyczne zaprasza pacjentów na piątą edycję bezpłatnych badań profilaktycznych w kierunku jaskry, w ramach Światowego Tygodnia Jaskry, które odbywają się w dniach 7-13 marca 2021 roku na terenie całej Polski. Jest to międzynarodowa inicjatywa lekarzy okulistów mająca na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat jaskry oraz zwiększenie jej wykrywalności we wczesnych stadiach zaawansowania.