Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.02.2024

Przejdź do księgarni

AKTUALNOŚCI REUMATYZM REUMATOLOGIA CHOROBY REUMATOLOGICZNE CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE IMIDS

Światowy Dzień Reumatyzmu

12 października 2020
Światowy Dzień Reumatyzmu

Światowy Dzień Reumatyzmu, przypadający 12 października, obchodzony jest od 1996 r. Choroby o podłożu reumatoidalnym są jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych na świecie. Reumatologia w ostatnich kilkunastu latach przeżywa ogromny rozwój. Jest działem chorób wewnętrznych, ale – jak chyba żadna inna dziedzina interny – obejmuje tak wiele różnych jednostek chorobowych. Klasyfikacja ICD-10 jako choroby reumatyczne identyfikuje około 200 jednostek chorobowych. Bardzo charakterystyczne dla współczesnej reumatologii jest powiązanie z wieloma innymi działami, zarówno chorób wewnętrznych, jak i dziedzinami zabiegowymi (np. ortopedia), dermatologią, neurologią, okulistyką, laryngologią, a także psychiatrią i chorobami zakaźnymi.

Imponujący postęp w diagnostyce i leczeniu chorób reumatycznych, na które chorują przecież ludzie od najwcześniejszych lat życia po wiek zaawansowany, spowodował, że wiele chorób reumatycznych jest rozpoznawanych znacznie szybciej niż dawniej i skuteczne wczesne ich leczenie zapobiega rozwojowi niepełnosprawności często bardzo młodych osób.