Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
AKTUALNOŚCI REUMATYZM REUMATOLOGIA CHOROBY REUMATOLOGICZNE CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE IMIDS

Światowy Dzień Reumatyzmu

12 października 2020
Światowy Dzień Reumatyzmu

Światowy Dzień Reumatyzmu, przypadający 12 października, obchodzony jest od 1996 r. Choroby o podłożu reumatoidalnym są jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych na świecie. Reumatologia w ostatnich kilkunastu latach przeżywa ogromny rozwój. Jest działem chorób wewnętrznych, ale – jak chyba żadna inna dziedzina interny – obejmuje tak wiele różnych jednostek chorobowych. Klasyfikacja ICD-10 jako choroby reumatyczne identyfikuje około 200 jednostek chorobowych. Bardzo charakterystyczne dla współczesnej reumatologii jest powiązanie z wieloma innymi działami, zarówno chorób wewnętrznych, jak i dziedzinami zabiegowymi (np. ortopedia), dermatologią, neurologią, okulistyką, laryngologią, a także psychiatrią i chorobami zakaźnymi.

Imponujący postęp w diagnostyce i leczeniu chorób reumatycznych, na które chorują przecież ludzie od najwcześniejszych lat życia po wiek zaawansowany, spowodował, że wiele chorób reumatycznych jest rozpoznawanych znacznie szybciej niż dawniej i skuteczne wczesne ich leczenie zapobiega rozwojowi niepełnosprawności często bardzo młodych osób.