Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
AKTUALNOŚCI TRANSPLANTACJA TRANSPLANTOLOGIA PRZESZCZEP NARZĄDÓW

Światowy Dzień Donacji i Transplantacji

26 października 2020
Światowy Dzień Donacji i Transplantacji

Ideą Światowego Dnia Donacji i Transplantacji, obchodzonego 26 października, jest promowanie świadomego dawstwa nie tylko narządów i krwi, ale także szpiku i krwiotwórczych komórek macierzystych. Dzięki świadomości społeczeństwa  oraz współpracy wielu osób, w tym: dawców, biorców i specjalistów medycznych, leczenie za pomocą przeszczepów pozwoli ratować ludzkie życie.