Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
AKTUALNOŚCI PSYCHIATRIA ZESPÓŁ STRESU POURAZOWEGO TRAUMA PTSD

Świat osób z PTSD

17 września 2014

Dawniej wojna, dziś traumatycznym przeżyciem bywa najczęściej przemoc: napaść i gwałt, ale też wypadek komunikacyjny, niespodziewana śmierć bliskiej osoby czy samo dowiedzenie się o niej. Istotą traumatycznego przeżycia jest fakt, że dopada bez zapowiedzi.