Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE OPIEKA ONKOLOGICZNA PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE ONKOLOGIA NOWOTWORY ORGANIZCJE PIELĘGNIARSKIE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE STOWARZYSZENIA PIELĘGNIARSKIE

Stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju pielęgniarstwa onkologicznego

12 grudnia 2019

Zachorowalność na nowotwory złośliwe w Polsce, jak i na świecie, wykazuje tendencję wzrostową. W związku z rosnącą zachorowalnością na nowotwory złośliwe tym rośnie również zapotrzebowanie na sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad grupą pacjentów chorych na nowotwory. Dlatego należy zapewnić pacjentom jak najwyższy poziom profesjonalnej opieki w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego.

Obecnie funkcjonuje wiele różnych międzynarodowych i krajowych organizacji pielęgniarskich. Jedną z organizacji międzynarodowych jest Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN). Rozwój pielęgniarstwa onkologicznego w Polsce wpierany jest przez Europejskie Towarzystwo Pielęgniarek Onkologicznych (EONS). Na szczeblu krajowym wpływ na rozwój pielęgniarstwa onkologicznego ma Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (PTP). W Polsce obserwujemy również wyodrębnianie się licznych stowarzyszeń pielęgniarskich, których działalność dotyczy określonych dziedzin pielęgnowania. Wśród nich są stowarzyszenia pielęgniarek onkologicznych, stomijnych, epidemiologicznych, anestezjologicznych i intensywnej opieki.