Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE CUKRZYCA STOPA CHARCOTA

Stopa Charcota. Schorzenie mało znane

30 września 2018
Stopa Charcota. Schorzenie mało znane

Patogeneza stopy Charcota to mało znane schorzenie, które jest konsekwencją dysfunkcji układu nerwowego (symetryczna dystalna neuropatia). Jako główną przyczynę uznaje się uszkodzenie nerwów obwodowych przy jednoczesnym uszkodzeniu nerwów czuciowych przez niewyrównaną cukrzycę.

W artykule opisano czym jest choroba nazywana stopą Charcota. Wymieniono przyczyny, które prowadzą do jej powstania – osteoliza (niszczenie), osteopenia (zmniejszenie gęstości mineralnej) i resorpcja (przekrwienie) kości. Wyróżniono dwa stadia choroby – ostre (aktywne) i przewlekłe (nieaktywne) oraz pięć typów stopy Charcota. Omówiono, jakie konsekwencje w organizmie chorego mogą się pojawić przy tym schorzeniu. Podkreślono, że leczenie możliwe jest tylko w przypadku normoglikemii. Przedstawiono najważniejsze zasady (tzw. złote standardy) związane z możliwym leczeniem.