Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
POŁOŻNICTWO PORÓD CIĄŻA KREW PĘPOWINOWA STĘŻENIE LEPTYNY

Stężenie leptyny w surowicy krwi matek oraz we krwi pępowinowej podczas porodu

1 października 2020

Stężenie leptyny w surowicy krwi kobiety osiąga najwyższy poziom w trakcie trwania ciąży. Wzrost poziomu stężenia leptyny wraz z zaawansowaniem ciąży stanowił przedmiot wieloletnich obserwacji. Obecne badania wskazują, że prawidłowe wydzielanie leptyny jest jednym z czynników wpływających na fizjologiczny przebieg ciąży oraz prawidłowy rozwój zarodka i płodu.

Autorki artykułu podkreślają, iż na podstawie obserwacji klinicznych stwierdzono, że wyższe stężenie leptyny odnotowuje się w surowicy krwi kobiet niż we krwi pępowinowej noworodka w wyniku udziału łożyska w metabolizmie i powstawaniu leptyny. Poddają również analizie przeprowadzone badania, w wyniku których oceniono stężenia leptyny w surowicy krwi kobiet rodzących oraz we krwi pępowinowej podczas porodu. Stężenia leptyny we krwi matki i we krwi pępowinowej przenalizowano w zależności od tygodnia trwania ciąży, sposobu ukończenia porodu i płci noworodka. Z badań wynika, iż wyznaczone wartości stężeń leptyny w ciąży fizjologicznej mogą być stosowane w praktyce klinicznej w celu interpretacji różnic w stężeniach leptyny we krwi matki i we krwi pępowinowej w ciąży fizjologicznej i ciąży o przebiegu powikłanym. Stężenie leptyny we krwi matki i we krwi pępowinowej nie zależy od płci noworodka i sposobu ukończenia porodu.