Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE STETOSKOP BADANIE PODMIOTOWE

Stetoskop w ręku pielęgniarek i położnych – przywilej czy udręka?

null
dr n. med. Ewa Czeczelewska, 26 lutego 2018

Pielęgniarki powinny wykazywać się umiejętnością zbierania danych dotyczących pacjenta oraz przeprowadzenia badania fizykalnego. Należy pamiętać, że jedynie pielęgniarki z odpowiednimi kwalifikacjami (wymienione w tekście) mogą wykonywać badania diagnostyczne bez zlecenia lekarskiego.

Autorzy podkreślają, że badanie podmiotowe (wywiad), przeprowadzane przez pielęgniarki, jest kluczowe dla oceny stanu zdrowia pacjenta. Pozwala na zdobycie 80% informacji, dzięki którym możliwe jest rozpoznanie choroby lub jej braku. Przedstawiono schemat badania podmiotowego według Calgary-Cambridge, który zakłada pięć elementów – rozpoczęcie wywiadu, zbieranie informacji, budowanie zaufania, wyjaśnianie i planowanie, zakończenie spotkania. Wymieniono kroki, które należy przygotować do przeprowadzenia wywiadu oraz cztery podstawowe metody, które są stosowane w czasie badania (oglądanie, obmacywanie, opukiwanie i osłuchiwanie).