Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024

Praca w ochronie zdrowia koncentruje się na problemach pacjentów i ich rodzin. Proces poszukiwania potrzebnych odpowiedzi w drodze do postawienia diagnozy oraz sprawdzanie jej trafności, kompletności i rzetelności - to niebagatelna sprawa. Mówi się często, że medycyna oparta jest na potwierdzonych danych, że zaczyna się na pacjencie i na nim kończy. Dlatego warto przyjrzeć się niektórym z narzędzi, które wspomagają ten proces i jakie są w obszarze ochrony zdrowia.