Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
AKTUALNOŚCI KORONAWIRUS SARS-COV-2 COVID-19 EPIDEMIOLOGIA OAIIT ANESTEZJOLOGIA

Stanowisko Grupy roboczej Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii do spraw opracowywania wytycznych i zaleceń dotyczących krytycznie chorych na COVID-19

20 października 2020
Stanowisko Grupy roboczej Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii do spraw opracowywania wytycznych i zaleceń dotyczących krytycznie chorych na COVID-19

W związku z narastającą liczbą chorych z COVID-19, a także pojawiającymi się licznymi wytycznymi i zaleceniami, dotyczącymi zasad postępowania z pacjentem na różnych etapach choroby, Grupa robocza Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii do spraw opracowywania wytycznych i zaleceń dotyczących krytycznie chorych na COVID-19 przypomina najważniejsze zasady prawidłowego postępowania w warunkach OAiIT, które są zawarte w wytycznych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).