Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE SZPITAL AKREDYTACJA OPIEKA NAD CHORYM FLORENCE NIGHTINGALE

Standardy akredytacyjne z punktu widzenia praktyka. Proces wprowadzenia akredytacji w szpitalu wojskowym

30 września 2018

Drugą placówką w Polsce, która otrzymała certyfikat akredytacyjny jest 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią w Gdańsku. Jest to potwierdzenie utrzymywania wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa w opiece nad chorymi. Pojęcie „akredytacji” należy rozumieć jako dobrowolny proces zewnętrznej oceny prowadzony w oparciu o określone standardy.

W artykule została opisana Florence Nightingale, którą uważa się za pierwszą osobę, która zwróciła uwagę na jakość. Kobieta zbierała dane i prowadziła statystyki, dzięki czemu dowiodła, że choroby zakaźne i przeludnienie w szpitalach są kluczowymi przyczynami nadmiernej śmiertelności wśród żołnierzy. Podkreślone zostało, że jakość w służbie zdrowia powinna koncentrować się głównie na liczbie wykwalifikowanych specjalistów, ilości nowoczesnej aparatury oraz ilości świadczeń medycznych.