Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.05.2024
PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI ANESTEZJOLOGIA CHIRURGIA NEUROCHIRURGIA BLOK OPERACYJNY OPERACJA UŁOŻENIE PACJENTA NA STOLE OPERACYJNYM

Specyfika pracy pielęgniarki anestezjologicznej

19 sierpnia 2009

Pielęgniarstwo neurochirurgiczne jest dziedziną wysokospecjalistyczną, co wynika przede wszystkim ze specyfiki postępowania z chorym, u którego doszło do uszkodzenia układu nerwowego.