Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.07.2024
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE CHIRURGIA GERIATRIA INTERNA OWRZODZENIA KOŃCZYNY DOLNE LECZENIE RAN EDUKACJA ZDROWOTNA OPIS PRZYPADKU OPIEKA PIELĘGNIARSKA

Specyfika opieki pielęgniarskiej. Chora z owrzodzeniami kończyn dolnych

18 grudnia 2011

Przewlekłe rany to problem, który dotyczy kilkuset tysięcy Polaków. Niestety, jest on często bagatelizowany zarówno przez samych pacjentów, jak i przez personel medyczny. Z takimi ranami próbujemy walczyć metodami pamiętającymi czasy naszych babć, co niestety albo trwa bardzo długo, albo kończy się niepowodzeniem.

Przewlekłe rany to problem, który dotyczy kilkuset tysięcy Polaków. Niestety, jest on często bagatelizowany zarówno przez samych pacjentów, jak i przez personel medyczny. Z takimi ranami próbujemy walczyć metodami pamiętającymi czasy naszych babć, co niestety albo trwa bardzo długo, albo kończy się niepowodzeniem.