Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.07.2024
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE OPERACJA UŁOŻENIE PACJENTA NA STOLE OPERACYJNYM ORTOPEDIA

Specyficzne problemy związane z operacjami w ortopedii i traumatologii

dr hab. n. med. Dariusz Tomaszewski, 18 stycznia 2021
Specyficzne problemy związane z operacjami w ortopedii i traumatologii

Dostęp chirurgiczny często wymusza różnorodne ułożenie pacjenta do operacji. Ze względu na charakter choroby, następstwa doznanego urazu bądź stan ogólny chorego nierzadko należy go znieczulić przed rozpoczęciem układania do operacji. Nieprawidłowe lub nie dość staranne jego ułożenie może prowadzić do uszkodzeń określonych struktur, w tym nerwów obwodowych czy oczu. O wadze właściwego ułożenia pacjenta do operacji świadczy fakt, że Amerykańskie Towarzystwo Anestezjologiczne opracowało szczegółowe zalecenia na ten temat.