Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.05.2024
AKTUALNOŚCI COVID-19 SZCZEPIENIA SZCZEPIENIA OCHRONNE

Skuteczność szczepionki wektorowej AstraZeneca

5 lutego 2021
Skuteczność szczepionki wektorowej AstraZeneca

Szczepionka wektorowa AstraZeneca została dopuszczona do obrotu w całej Unii Europejskiej. Szczepionka chroni przed objawami COVID-19 wywołanymi przez koronawirusa SARS-CoV-2 u osób w wieku 18 lat i starszych. W Charakterystyce Produktu Leczniczego szczepionki zaznaczono, że dane dotyczące skuteczności szczepionki w grupie osób w wieku powyżej 55 lat są na razie niepełne, znane są tylko dane immunogenności (ocena poziomu przeciwciał).