Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.05.2024
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE SKOLIOZA BOCZNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA PEDIATRIA

Skolioza - objawy, leczenie

17 września 2009

Kręgosłup jest to ruchomy słup kostny, rozciągający się od podstawy czaszki do końca tułowia, położony w linii pośrodkowej po grzbietowej stronie ciała. Tworzy podporę dla górnej części ciała i w związku z tym w miarę zstępowania ku dołowi powiększają się jego wymiary i wzmaga intensywność budowy tworzących go elementów.