Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE KSZTAŁCENIE PIELĘGNIAREK KSZTAŁCENIE POŁOŻNYCH

Ścieżki rozwoju zawodowego

16 marca 2009

Prawidłowe funkcjonowanie ochrony zdrowia w danym kraju jest pochodną wielkości i jakości jego kadry medycznej, wśród której pielęgniarki odgrywają rolę szczególną. Od nich zależy nie tylko jakość usług medycznych. Szczególnie w krajach rozwiniętych widać, że są one odpowiedzialne bezpośrednio lub pośrednio za ok. 70% wydatków związanych z ochroną zdrowia.

Zaniedbanie planowania, to planowanie zaniedbania. 

Organizacje międzynarodowe i krajowe resorty zdrowia przywiązują dużą wagę do starannego planowania rozwoju kadry pielęgniarskiej, tym bardziej że czas potrzebny do wykształcenia pielęgniarki jest stosunkowo długi, szkolenie kosztowne, a ewentualne błędy w planowaniu kadry medycznej mogą mieć poważne następstwa dla zdrowia społeczeństwa.

Rozwój zawodowy pielęgniarki jest procesem, którego pomyślny przebieg jest uwarunkowany jej gotowością do stałego podnoszenia poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Jako profesjonalistka musi dbać o ustawiczne rozwijanie własnych umiejętności, dzielić się swoimi doświadczeniami i korzystać z doświadczeń innych. Musi być ciekawa nowych rozwiązań medycznych, otwarta na potrzeby pacjentów i rozwijając swoją osobowość, tworzyć wizerunek dobrej pielęgniarki i człowieka, przyczyniać się do rozwoju zawodu. Realizując swój rozwój zawodowy, pielęgniarka powinna uwzględniać prawo, przestrzegać zasad etyki zawodowej, respektować wspólne wartości i korzystać z tych samych warunków.