Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
AKTUALNOŚCI ZAWÓD PIELĘGNIARKI ZAWÓD POŁOŻNEJ KSZTAŁCENIE PIELĘGNIAREK KSZTAŁCENIE POŁOŻNYCH

Samorząd przeciwko likwidacji Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

26 marca 2021
Samorząd przeciwko likwidacji Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku, iż dotychczasowe rozwiązania prawne w systemie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych zapewniają wysoki poziom jakości kształcenia podyplomowego. Tym samym samorząd wyraża stanowczy sprzeciw wobec propozycji likwidacji Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.