Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE SAMOOPIEKA ICNP DIAGNOZY PIELĘGNIARSKIE

Samoopieka a ICNP

27 kwietnia 2018

Samoopieka to nieprofesjonalne, samodzielne czynności pacjenta oraz decyzje i aktywności, które podejmuje i związane są z jego zdrowiem i życiem. Pojęcie samoopieki jest bardzo szerokie, a jego części to m.in.: mycie, relaksowanie, przemieszczenie i inne. Inne spojrzenie jako skład samoopieki określa zdolność do samodzielnego przemieszczania się, jedzenia, wykonywania higieny (w tym ubierania się czy korzystania z toalety). Rozróżnienie tych podejść zostało wytłumaczone w artykule.

W tekście autorzy twierdzą, że z powyższego wywodzą się „diagnozy pielęgniarskie”, którymi pielęgniarka określa w jakim stopniu pacjent zdolny jest do samoopieki. Opisują czym jest słownik ICNP®, w którym zawarte są diagnozy pozytywne (grupa „A”) oraz negatywne (grupa „B”). Oba rodzaje diagnoz dzielą się na ogólne i szczegółowe.