Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE CUKRZYCA DIABETOLOGIA SAMOOPIEKA CUKRZYCA TYPU 2 CHOROBY SERCA CZYNNIKI ATEROGENNE NIEDOKRWIENIE SERCA CHOROBA WIEŃCOWA NIEWYDOLNOŚĆ SERCA

Ryzyko sercowo-naczyniowe i prewencja u osób z cukrzycą

16 grudnia 2020
Ryzyko sercowo-naczyniowe i prewencja u osób z cukrzycą

Ryzyko sercowo-naczyniowe u osób z cukrzycą typu 2 jest porównywalne do ryzyka pacjentów z potwierdzoną chorobą niedokrwienną serca. Choroby serca mogą prowadzić do zmian w mózgu, kończynach dolnych i innych narządach. W konsekwencji są przyczyną wielu zgonów w subpopulacji cukrzycowej.

W artykule opisano czynniki aterogenne wspólne dla populacji ogólnej i cukrzycowej (genetyczne, konstytucjonalne, demograficzne, żywieniowe, hemodynamiczne) oraz czynniki aterogenne wyróżniające się wśród osób z cukrzycą (metaboliczne, stres, prokoagulacyjne, nerkopochodne, hormonalne). Zaznaczono, że dolegliwości związane z niedokrwieniem serca mogą być mało charakterystyczne, a przez to być trudne do rozpoznania. Autorzy omówili w jaki sposób powinna wyglądać diagnostyka choroby wieńcowej (badania przedmiotowe, podmiotowe i dodatkowe). Wyjaśnili na czym polega leczenie niewydolności serca u cukrzyków. Opisali proces przygotowania pacjenta z przewlekłą chorobą wieńcową do samoopieki.