Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
AKTUALNOŚCI STWARDNIENIE ROZSIANE COVID-19 SM CHOROBY MÓZGU

Ruszyła kampania społeczna "SM w czasach pandemii COVID-19"

29 stycznia 2021
Ruszyła kampania społeczna "SM w czasach pandemii COVID-19"

Stwardnienie rozsiane to aktywna, postępująca choroba,  stąd czas odgrywa kluczową rolę. Wystąpienie pierwszych objawów SM wymaga podjęcia natychmiastowych działań, gdyż bez odpowiedniego leczenia choroba może prowadzić do nieodwracalnych zmian i w konsekwencji do trwałego pogorszenia sprawności chorego.