Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 18.07.2024
AKTUALNOŚCI WĄTROBA NOWOTWORY WĄTROBY HBV HCV

Ruszyła kampania edukacyjno-informacyjna "Listy od W."

22 lutego 2021
Ruszyła kampania edukacyjno-informacyjna "Listy od W."

NIZP – PZH rozpoczyna akcję edukacyjno-informacyjną w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HBV i HCV u dorosłych mieszkańców Polski”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.