Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 18.08.2022
AKTUALNOŚCI WĄTROBA NOWOTWORY WĄTROBY HBV HCV TOP

Ruszyła kampania edukacyjno-informacyjna "Listy od W."

22 lutego 2021
Obrazek artykułu

NIZP – PZH rozpoczyna akcję edukacyjno-informacyjną w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HBV i HCV u dorosłych mieszkańców Polski”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.