Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.05.2024
POŁOŻNICTWO OPIEKA POŁOŻNEJ SZKOŁA RODZENIA

Rozważania o szkołach rodzenia. Nauczyciel jako lider grupy

21 kwietnia 2008

Pozostając w zgodzie z wieloma badaczami rodziny, uznać trzeba, że jest ona swoistym systemem, który zmienia się w czasie. Należy pamiętać, że narodziny pierwszego dziecka są jednym z pierwszych poważnych przełomów w życiu rodziny i wszystko, co się wtedy dzieje, ma wpływ na przyszłość. Na płynność owego przełomu wpływa między innymi: dojrzałość emocjonalna rodziców, ich relacje z własnymi rodzicami, stopień oddzielenia od rodziny pochodzenia, poczucie własnej wartości, umiejętność bycia z innymi ludźmi oraz akceptacja faktu zostania rodzicem. Aby pomóc rodzicom oczekującym dziecka, rozwinęła się sieć szkół rodzenia.