Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 18.07.2024
PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE PSYCHIATRIA BEZSENNOŚĆ ZABURZENIA SNU DEPRESJA

Rozpoznawanie bezsenności

10 grudnia 2012

Na zagrożenie bezsennością nie mają szczególnego wpływu ani wiek, ani płeć – dotknięte bywają nią również małe dzieci, choć największy odsetek nadal stanowią ludzie po 70. roku życia. Czy wiesz, że pielęgniarki, tak jak i inni pracownicy opieki zdrowotnej, dokonując ogólnej oceny zdrowia pacjentów, powinny rutynowo pytać o sen?

Co piąta osoba cierpi na długotrwałe zaburzenia snu, a liczba ta zdaje się z roku na rok wzrastać. Dlatego tak ważna jest ich rozpoznanie i właściwa ocena. Kluczem do tego jest prawidłowo zebrany wywiad. Istnieją zobiektywizowane kryteria, pozwalające rozpoznać bezsenność. Chodzi o systematycznie powtarzające się nieprzespane noce (3-4 kolejne lub 2-3 kolejne tygodnie, w których co najmniej 2 noce są nieprzespane) oraz znacznie gorsze funkcjonowanie w ciągu dnia, jako skutek nieprzespanej nocy. Z praktycznego punktu widzenia istotne jest określenie, jak długo trwa dolegliwość. Wczesne leczenie zapobiega przejściu bezsenności w stan przewlekły. Okazuje się, że w Polsce większość chorych cierpi na bezsenność przewlekłą, która zwykle trwa ponad 3 lata.